Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti VISUMED s.r.o., se sídlem Revoluční 974/52, 79401 Krnov., IČ: 08797153., zapsané ve veřejném rejstříku vedeném na u u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 80896 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo

Jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem rezervace služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 6 měsíců.

Zpracování osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti VISUMED s.r.o.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel rezervačního systému Reservio s.r.o.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby
Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,
vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.